Dây Tín Hiệu 0,3mm²

Hiển thị tất cả 13 các kết quả

 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 2×0,3MM²

  Liên hệ

  -Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 4,1mm  
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 3×0.3MM²

  Liên hệ

  -Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 4,6mm  
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 4×0,3MM²

  Liên hệ

  – Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. – Đường kính tối đa của dây 4,9mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 5×0,3MM²

  Liên hệ

  –Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 5,3mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 6×0,3MM²

  Liên hệ

  -Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 6 mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 7×0,3MM²

  Liên hệ

  -Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 6,3mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 8×0,3MM²

  Liên hệ

  Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. Vỏ ngoài bọc XLPE Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. Đường kính tối đa của dây 7 mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 10×0,3MM²

  Liên hệ

  -Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 7,7 mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 12×0,3MM²

  Liên hệ

  Dây được cấu tạo từ 12 lõi đồng với tiết diện 0,3mm², các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng số thứ tự trên dây -Lõi dẫn tín hiệu được làm từ sợi đồng đơn CCU. -Dây tín hiệu chống nhiễu có vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm và được cách điện. -Vỏ ngoài của dây được bọc bằng XLPE -Độ chịu nhiệt của dây khi sử dụng trong thời gian dài lên tới 70°C. -Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Đường kính tối đa của dây 8 mm    
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 16×0,3MM²

  Liên hệ

  – Dây được cấu tạo từ 16 lõi đồng với tiết diện 0,3mm², các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng số thứ tự trên dây -Lõi dẫn tín hiệu được làm từ sợi đồng đơn CCU. -Dây tín hiệu chống nhiễu có vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm và được cách điện. -Vỏ ngoài của dây được bọc bằng XLPE -Độ chịu nhiệt của dây khi sử dụng trong thời gian dài lên tới 70°C. -Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. -Kích thước tối đa của đường kính dây là 8,9 mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 20×0,3MM²

  Liên hệ

  https://daytinhieuchongnhieu.com/wp-content/uploads/2021/08/y2mate.com-Phan-biet-day-tin-hieu-chong-nhieu-danh-so-va-danh-mau_360p.mp4 – Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng số thứ tự trên dây – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. – Kính tối đa của dây 11,4 mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 24×0,3MM²

  Liên hệ

  https://daytinhieuchongnhieu.com/wp-content/uploads/2021/08/y2mate.com-Phan-biet-day-tin-hieu-chong-nhieu-danh-so-va-danh-mau_360p.mp4 – Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. – Đường kính tối đa của dây 11,6mm
 • DÂY TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU 30×0,3MM²

  Liên hệ

  – Các dây đồng bên trong được phân biệt và nối với nhau bằng màu riêng biệt – Lõi dẫn tín hiệu sợi đồng đơn CCU. – Cách điện và vỏ bảo vệ chống nhiễu bằng bạc mềm. – Vỏ ngoài bọc XLPE – Nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp 70°C. – Đường kính tối đa của dây 13mm